S.No. Title Downloads
1 Chemistry I,II,III Click here
2 Botany I,II,III Click here
3 Zoology I,II,III Click here
4 English language I,II,III Click here
5 Foundation Hindi language I,II,III Click here
6 English Lit- I,II,III Click here
7 Hindi Lit. I,II,III Click here
8 Economics I, II, III Click here
9 Geography I, II, III Click here
10 B.Com I,II,III Click here